circulaire
keten

Door de samenwerking met de gemeente Almere en Cirwinn ontstaat een volledig duurzaam gecertificeerde upcycle keten.

1.

De biogrondstoffen worden bij P4S ontdaan van zand, stenen en water. Deze worden gebruikt als grondstof in de betonfabriek op de locatie. De overige biogrondstoffen worden vervolgens gepyrolyseerd en verder in het upcycle proces gebracht.

2.

De energie die bij het proces vrijkomt, wordt gebruikt om de biogrondstoffen te drogen. Er wordt geen fossiele brandstof gebruikt en er is geen gasaansluiting. Het water, tot wel 50% van het volume, verdampt uit de biogrondstoffen en wordt gecondenseerd.

3.

Dit water wordt op de site van Cirwinn weer gebruikt om onder andere de biogrondstoffen en granulaat voor de betonfabriek mee te wassen. De restwarmte uit het proces wordt eveneens hergebruikt op de site en voor de buren als proceswarmte.

4.

Door de aanwezigheid van Cirwinn en P4S op dezelfde locatie in Almere ontstaat een unieke symbiose voor de verwerking van biogrondstoffen en mogelijkheden tot upcycling.

5.

Uit de biogrondstoffen die nu geen of zelfs een negatieve bijdrage leveren aan milieu en economie, worden waardevolle producten gemaakt die een positieve bijdrage leveren aan zowel milieueconomie als het imago van de regio.