P4S voor waterschappen

P4S is een van de vier partijen in een consortium dat de technisch-economische haalbaarheid onderzoekt om uit het lokale kap- en snoeihout actief poederkool te maken. Het concept heet ‘Activate your biomass’. Na activering van poederkool is het geschikt om medicijnresten gedeeltelijk uit afvalwater van rwzi’s te verwijderen. De techniek om dit met actief poederkool te doen, is sinds de jaren ’70 al gangbaar in grote delen van de wereld, met name in de Verenigde Staten.

In Nederland staat het bekend als het PACAS-proces. Hierbij wordt de gebruikte poederkool – nadat het de medicijnresten uit het water heeft gefilterd – samen met het biologische slib behandeld voor verwerking en verbranding. Na diverse succesvolle pilotstudies bouwt één van de Nederlandse waterschappen nu de eerste poederkoolinstallatie. 

Actief poederkool wordt veelal uit fossiele grondstoffen (steenkool, bruinkool, turf) gemaakt: verre van duurzaam en met een zeer hoge CO2-uitstoot. Met ‘Activate you biomass’ wil het consortium een milieuvriendelijker alternatief ontwikkelen. Naast P4S zijn Allied Waters, Aqua Minerals en waterschap Zuiderzeeland bij het project betrokken.